SELECT

Kommandot SELECT… FROM används för att hämta information från databasen. Du måste dels ange vilka kolumner eller fält i databasen du vill hämta och dels vilken tabell i databasen dessa finns i. Tabellen måste anges även om du bara har en enda tabell i din databas. Kolumnerna skiljs åt med hjälp av kommatecken.

För att hämta ut fälten id, city och country_id från tabellen cities skriver du så här:

SELECT id, city, country_id
FROM cities

Tabellens namn skrivs alltså efter hjälpkommandot FROM. Du måste inte skriva SELECT och FROM med stora bokstäver (SQL-tolken struntar i om du skriver med stora eller små bokstäver) men man brukar ofta välja att göra detta för att koden ska bli mer lättläst. Av samma anledning har jag här skrivit ett SQL-kommando per rad vilket inte heller är nödvändigt.

Om du vill hämta alla kolumner i tabellen så behöver du lyckligtvis inte skriva alla dessa utan kan använda wildcard-symbolen *. För att hämta alla kolumner ur tabellen cities ovan skriver du alltså på det här viset:

SELECT *
FROM cities

I båda dessa exempel kommer du att hämta alla rader eller poster som finns i tabellen cities. Normalt sett vill man inte göra detta utan endast hämta ett urval som stämmer in på vissa kriterier eller villkor. I det här exemplet kan man tänka sig att man vid ett tillfälle vill hämta alla städer som ligger i ett visst land. Man använder sig då utav hjälpkommandot WHERE. Detta beskriver vi mer ingående på en egen sida eftersom det är lite mer komplicerat.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *