UPDATE

Som du säkert redan gissat så används kommandot UPDATE för att uppdatera information i databasen. Så här kan det användas för att uppdatera ett värde i tabellen cities:

UPDATE cities
SET is_capital = 'yes'
WHERE city = 'Stockholm'

Det är väldigt viktigt att man specificerar ett villkor med hjälp av WHERE i slutet av sin SQL-fråga. Om man inte gör det så kommer precis alla rader i tabellen att uppdateras. För att minska skadorna av ett sådant misstag kan man se till att alltid avsluta sina UPDATE-kommandon på följande vis:

UPDATE cities
SET is_capital = 'yes'
WHERE city = 'Stockholm'
LIMIT 1

Genom att sätta LIMIT 1 så försäkrar du dig om att högst en rad i databasen uppdateras. Detta fungerar endast i MySQL. Motsvarigheten i Microsoft SQL Server heter TOP medan det i Oracle är något mer komplicerat.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *