Välkommen

Välkommen till denna lilla guide till programmeringsspråket SQL. Här får du lära dig hur man hämtar, lägger till, uppdaterar och tar bort information från en relationsdatabas såsom MySQL eller Microsoft SQL Server. För att kunna använda språket måste du installera en sådan databas på din dator eller så kan du skaffa ett konto på ett webbhotell vilket kostar från någon hundring om året och uppåt.

Om du sitter med en Windows-dator eller PC och vill lära dig använda MySQL på din egen dator föreslår vi att du installerar WampServer vilket ger dig en komplett utvecklingsmiljö med Apache, MySQL, PHP samt Perl/Python. Detta ger dig möjlighet att köra en snabb och smidig Linux-webbserver på din egen Windows-dator.

Medan MySQL är helt gratis så är Microsoft SQL Server i likhet med de flesta andra Microsoft-produkter belagd med en ganska hög licensavgift. I vissa fall skiljer sig SQL-syntaxen något från ett databasprogram till ett annat. Vi kommer här framför allt att fokusera på MySQL eftersom det är vanligast förekommande idag, såväl inom kommersiell som icke-kommersiell verksamhet.

Vid utveckling av webbsidor använder man SQL tillsammans med ett programmeringsspråk såsom PHP eller .NET.

I samtliga exempel på denna sida används två tabeller som ser ut enligt nedan.

cities

id city country_id population is_capital

countries

id country