INSERT

INSERT INTO heter kommandot som används för att lägga till nya rader i databasen. Man måste specificera vilka kolumner som ska fyllas med data samt det värde som ska sättas in i respektive kolumn. Ett exempel kan se ut på det här viset:

INSERT INTO cities (id, city, country_id)
VALUES (7, 'Stockholm', 1)

Direkt efter INSERT INTO skriver man alltså tabellens namn, därefter kolumnernas namn inom parentes och sist efter VALUES det värde som ska in i respektive kolumn. Det är viktigt att värdena står i samma ordning som kolumnerna för att de ska hamna rätt. Heltal kan, och bör, skrivas som de är medan text måste omges utav enkla citattecken.

Om man använder MySQL finns det en alternativ syntax som fungerar precis på samma sätt. Där kan man skriva varje kolumn- och värdepar för sig enligt följande exempel:

INSERT INTO cities SET id = 7, city = 'Stockholm', country_id = 1

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *