ORDER BY

ORDER BY används tillsammans med kommandot SELECT för att ange efter vilken kolumn resultatet ska sorteras. Om man utelämnar detta vet man inte i vilken ordning raderna kommer att presenteras när man ställt sin fråga. Ifall den inbördes ordningen inte har någon betydelse bör man utelämna ORDER BY för att få svaret snabbare.

Om jag vill hämta ut städer med en befolkning på minst 200 000 invånare och sortera dessa efter invånarantal så ser frågan ut så här:

SELECT * FROM cities
WHERE population >= 200000
ORDER BY population DESC

DESC är en förkortning för engelskans descending vilket betyder ’i fallande ordning’. Motsatsen är ASC vilket står för ascending som betyder ’i stigande ordning’. I det här fallet får vi alltså den folkrikaste staden först i vårt resultat.

Om vi vill hämta de tio folkrikaste städerna i vår databas i MySQL så skriver vi så här:

SELECT * FROM cities
ORDER BY population DESC
LIMIT 10

I Microsoft SQL Server fungerar inte detta utan vi får använda oss utav TOP enligt följande:

SELECT TOP 10 FROM cities
ORDER BY population DESC

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *