Funktioner

Det finns en rad olika inbyggda funktioner i SQL som man kan använda sig utav för att underlätta programmeringen. Här nedan följer exempel på flera sådana.

MAX()
Med hjälp av MAX() får man ut det högsta värdet i den valda kolumnen:

SELECT MAX(population) AS max_population
FROM cities

Inom parentes skriver man namnet på kolumnen. Med hjälp av AS anger man vad resultatfältet ska kallas och efter FROM skriver man som vanligt namnet på den tabell där kolumnen finns.

MIN()
Detta är som du säkert redan gissat motsatsen till MAX(). Här väljer vi istället ut det lägsta värdet i den valda kolumnen:

SELECT MIN(population) AS min_population
FROM cities

AVG()
Med hjälp av denna funktion räknar man ut medelvärdet av samtliga värden i en kolumn:

SELECT AVG(population) AS average_population
FROM cities

COUNT()
COUNT() kan användas för att räkna antalet värden i en kolumn:

SELECT COUNT(is_capital) AS num_capitals
FROM cities

NULL-värden kommer inte att räknas med. För att ovanstående fråga ska ge antalet huvudstäder i tabellen så måste alltså default-värdet på denna kolumn vara NULL. Denna funktion kan precis som andra också användas tillsammans med WHERE för att räkna antalet värden i ett urval. Med hjälp av wildcard-symbolen kan man dessutom räkna antalet rader i en tabell:

SELECT COUNT(*) AS num_rows
FROM cities

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *