Alla inlägg av

Om SQL


1970 publicerade datavetaren Dr. Edgar Frank Codd (Dr. E.F.Codd) en artikel om ”En relationell modell för data för stora delade databanker” i tidningen Association of Computer Machinery (ACM). Denna modell accepterades sedan allmänt som den definitiva modellen för relationsdatabashanteringssystem


IBM utvecklade senare Structured English Query Language (SEQUEL), som senare blev känt som SQL.

SQL är ett pråk som används av applikationsprogrammerare, databasadministratörer och slutanvändare.

SQL är instruktioner till databasen, t.ex. en instruktion för att:

    Fråga efter data från tabellen
    Skapa eller ersätta objekt i en databas
    Kontrollera åtkomst till databasobjekten
etc.

Välkommen till SQLguiden

Välkommen till denna lilla guide till programmeringsspråket SQL. Här får du lära dig hur man hämtar, lägger till, uppdaterar och tar bort information från en relationsdatabas såsom MySQL eller Microsoft SQL Server. För att kunna använda språket måste du installera en sådan databas på din dator eller så kan du skaffa ett konto på ett webbhotell